Statutaire Algemene Vergadering MediaNet Vlaanderen

Op 27 juni vindt onze jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering plaats.


Programma:


- Verwelkoming
- Goedkeuring van de jaarrekening 2016
- Goedkeuring van de begroting 2017
- Kwijting aan de bestuurders
- Activiteitenprogramma 2017
- Varia


 De vergaderstukken worden per mail aan de vertegenwoordigers van de leden bezorgd.