Mediahuis - Concentra

Mediahuis - Concentra

Kernactiviteit
Dankzij de ontwikkeling van een portefeuille van sterke mediamerken en doelgerichte allianties met partners, wil Concentra Media haar doelgroepen een betrouwbare mix van nieuws, informatie, ontspanning en diensten aanbieden. De relevantie van deze mediamix is gebaseerd op het feit dat Concentra Media er als geen ander in slaagt inzicht te krijgen in (het hoofd, het hart en de ziel) van elke (haar) doelgroep.
De redactionele geloofwaardigheid van de producten maakt het voor Concentra Media als Vlaamse en onafhankelijke onderneming mogelijk om een brede waaier van afgeleide producten en platformen voor elk van de doelgroepen op de markt te zetten.
De noodzakelijke groei van de onderneming steunt op een hoge mate van efficiëntie van de systemen en processen enerzijds, en op de creativiteit, innovatie, dynamisme en samenwerking van de medewerkers anderzijds.
De winstgevendheid van de activiteiten verzekert de noodzakelijke return voor aandeelhouders en medewerkers, klanten en leveranciers en dus voor de toekomst van de onderneming.
Concentra Media wil proactief de meeste optimale technologie-architectuur en service creëren in functie van de bedrijfsbehoefte, op voorwaarde dat deze resulteert in:
– een meetbare en zichtbare productiviteitsverhoging
– concurrentiële voordelen
– een hoger serviceniveau aan de klant
– aangenamer en doeltreffender werken