Werkgroep Privacy

Binnen MediaNet Vlaanderen is sinds vorig jaar de werkgroep Privacy actief. Meer dan 30 bedrijven, organisaties en universitaire onderzoeksgroepen zijn hierbij betrokken.  Naast een beperkt aantal bijeenkomsten, wordt  er ook documentatie uitgewisseld.  MediaNet Vlaanderen is ook betrokken bij het privacy-overleg van huidig staatssecretaris voor privacy, Philippe De Backer.


Op de agenda:


- stand van zaken ivm bepalingen privacy regels in België
- feedback ivm bijeenkomst "privacy & kinderen" (MEdiawijs, 9 november ll)
- code of conduct: volgende stappen


Mogen wij u vragen uw aan- of afwezigheid te melden aan dirk.vanhegen@medianetvlaanderen.be


Tot dan!