VIAA

Het Vlaams Instituut voor Archivering of VIAA digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal samen met zijn partners. Dit zijn organisaties uit de cultureel erfgoed- en podiumkunstensector, de Vlaamse overheid en de Vlaamse mediasector. VIAA kan o.m. VRT, SBS en alle regionale omroepen tot zijn klanten rekenen.

 

De belangrijkste taken van VIAA zijn:

 

  • Digitaliseren: de informatie op fysieke dragers omzetten naar door computers leesbare bestanden.
  • Archiveren: digitaal materiaal duurzaam bewaren, koppelen aan metadata en indexeren zodat het bruikbaar wordt voor verschillende doelgroepen.
  • Interactie: het digitale materiaal ter beschikking stellen voor specifieke doelgroepen (met een eerste focus op onderwijs).

 

VIAA doet daarbij vaak beroep op externe leveranciers via (Europese) aanbestedingen.

 

VIAA positioneert zich als een genetwerkte dienstenorganisatie en is dus geen archiefinstelling in de klassieke betekenis. VIAA zorgt ervoor dat organisaties de eigen doelstellingen beter, makkelijker en efficiënter kunnen realiseren door complementaire diensten aan te bieden.

In die zin is VIAA een basislaag met diensten rond duurzame bewaring, digitalisering en ontsluiting waarop de bestaande expertise, kennis en archiefinhoud naadloos aansluit. VIAA vormt samen met zijn partners een genetwerkt geheel dat beter kan inspelen op de noden en opportuniteiten van een digitale maatschappij.

Debbie Esmans
Manager Beleid & Strategie

+32 9 298 05 01