Nieuws

08/02/2018

MediaNet Vlaanderen partner van Brussels Media Hub

De Mediahub Brussel wil de dichte cluster van Brusselse mediabedrijven op de Europese kaart zetten. De Mediahub gebruikt daarvoor vier speerpunten: Internationaal, intersectoraal, interdisciplinair, en de digitale samenleving.

De Mediahub Brussel stimuleert internationale interacties tussen Brusselse, Vlaamse, Europese of andere internationale mediaondernemingen, mediagroepen, sectororganisaties en onderzoekscentra. Samen met Medianet Vlaanderen en de Belgian Association of Marketing zal de Mediahub colloquia, workshops en conferenties organiseren met een internationale dimensie.

De Mediahub Brussel versterkt intersectorale samenwerkingen. De grens vervaagt tussen de mediasector en andere sectoren zoals soft- en hardware ontwikkelaars, telecommunicatie, e-commerce spelers en online platformen. Kennis over de bedrijfsmodellen van die andere spelers, en de uitdagingen die deze nieuwkomers creëren voor de media worden onderzocht in fundamenteel en toegepast onderzoek, en de kennis daarvan wordt verspreid tussen de leden.

De Mediahub Brussel stimuleert Brussel interdisciplinaire interacties tussen onderzoekers uit zowel Vlaamse als internationale onderzoeksinstellingen. We creëren nieuwe opleidingen  voor de mediaprofessioneel van de toekomst, met bijzondere focus op de raakpunten tussen media-economie, mediabeleid, en mediatechnologie.

Tenslotte versterkt de Mediahub Brussel interacties tussen verschillende maatschappelijke doelgroepen zoals de burgers zelf, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven, industriële koepelorganisaties, en de overheid met haar openbare instellingen en haar rol als regulator. Inzichten uit het fundamenteel en toegepast onderzoek en de initiatieven van de industrie worden vertaald naar een toekomstgericht mediabeleid, met bijzondere aandacht voor de fundamentele rol die vrije media spelen in onze democratieën.

De Mediahub Brussel wordt gesteund door de Vlaamse Overheid vanuit het Vlaams Brusselfonds, onder auspiciën van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz.
Op 19 juni 2018 wordt dit nieuwe initiatief officieel gelanceerd in aanwezigheid van Sven Gatz , Minister van Media en Brussel  en Caroline Pauwels, rector VUB.

Post – graduate in Media Economics
Brussels Media Hub is een nieuw initiatief van de VUB.  Voor volgend academiejaar 2018 – 2019 wordt voor het eerst een "Post-graduate in Media Economics"  georganiseerd.  Een zeer ambitieus en internationaal georiënteerd opleidingsprogramma met heel wat gerenommeerde lesgevers . Dit programma richt zich op " young potentials "  en start in het najaar 2018.
Meer info http://www.vub.ac.be/en/study/postgraduate-in-media-economics#general-info