27 march 2019

Mediacafe regionale media: welke rol kunnen ze nog spelen?

19u00 - 20u30
Arteveldehogeschool
Voetweg 66
9000 Gent
Google Maps

De toekomst van regionale media is een zeer actueel onderwerp, in zowel Vlaanderen als Nederland.
Dit Mediacafé geeft nieuw inzicht in de verwachtingen van het publiek.
Welk nieuws ziet, hoort of leest men graag via regionale media?
Waarin verschillen die verwachtingen van wat het publiek via nationale televisiezenders, kranten, radio of websites te weten wil komen?
Sluit het aanbod aan op de verwachtingen?

Deze vragen komen aan de orde tijdens dit Mediacafé, waarin nieuw onderzoek van WHY5Research en recente bevindingen van het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Journalistiek centraal zal staan.

 

Programma

 

Presentatie van het onderzoek
CrowdPulse voor regionale omroepen
Tom Meere, CEO WHY5Research

 

Dit onderzoek gaat na wat het sentiment ten aanzien van regionale televisie in Vlaanderen is.
Hoe praten mensen spontaan over regionale televisie en welke sterkten en zwakten van regionale televisie komen zo in beeld?
Welke inhoudelijke thema’s zijn in staat de perceptie van regionale televisie te sturen?

 

Presentatie van het onderzoek
#GR18 in het nieuws
Dr. Nel Ruigrok (nl), onderzoeker en directeur van LJS Media Research

GR18 in het nieuws is een onderzoek naar de invloed van nieuwsgebruik op stemgedrag rondom de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Daarbij werd de rol van media op landelijk, lokaal en regionaal niveau onderzocht. Dit leverde onder meer interessante inzichten op in de verwachtingen die het publiek heeft van wat de media op die verschillende niveaus brengen.

 

Paneldiscussie

Reacties van verschillende Vlaamse betrokkenen en belanghebbenden van o.a. VRT, RINGtv en Mediahuis op de onderzoeksresultaten.