27 june 2017

Statutaire Algemene Vergadering MediaNet Vlaanderen

13u30 - 15u00
VRT (lokaal 9L73)
1030 Brussel
Google Maps

Op 27 juni vindt onze jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering plaats.

Programma:

– Verwelkoming
– Goedkeuring van de jaarrekening 2016
– Goedkeuring van de begroting 2017
– Kwijting aan de bestuurders
– Activiteitenprogramma 2017
– Varia

 De vergaderstukken worden per mail aan de vertegenwoordigers van de leden bezorgd.