01 january 1970

Werkgroep PrivacyBespreking van de Kaderwet toepassing GDPR


Op vrijdag 16 maart is het voorontwerp van de kaderwet persoonsgegevensbescherming goedgekeurd.
Het project geeft invulling aan de boordelingsruimte die de GDPR aan de Lidstaten laat, met o.a. specifieke bepalingen voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek, archieven en statistiek.