mediarte.be

Kernactiviteit
mediarte.be is het sociaal fonds voor de audiovisuele Sector in België (PC 227).
mediarte.be ondersteunt en stimuleert alle opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de audiovisuele sector.

THE MAKING OF YOU
mediarte.be vertegenwoordigt alle werkgevers behorende tot de ‘private’ radio- en tv-zenders, de productiehuizen en de facilitaire bedrijven en hun respectieve werknemers mediarte.be richt zich daarnaast ook naar werkzoekenden, freelancers, studenten, leerkrachten, onderwijsinstellingen en opleidingsverstrekkers uit de audiovisuele sector
VISIE
mediarte.be is de vitale bron en de facilitator voor de ontwikkeling en vernieuwing van competenties door verdieping, opleiding en innovatie, middenin het epicentrum van de audiovisuele sector mediarte.be gelooft dat een evenredige arbeidsdeelname een meerwaarde betekent voor bedrijven en werknemers in de audiovisuele sector
MISSIE
mediarte.be investeert in mensen om de kwaliteit van producties te optimaliseren
mediarte.be vormt de brug tussen wat mensen doen en willen gaan doen
mediarte.be streeft naar het behoud van mensen om continuïteit en kwaliteit te verzekeren
mediarte.be geeft innovatie specifieke aandacht om hoofd te bieden aan technologische en hr-gerelateerde vernieuwingen
TRAININGINFORMATION
mediarte.be fungeert als kennis- en vormingscentrum om bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van competenties en is door de Vlaamse Overheid erkent als opleidingsverstrekker
mediarte.be is up-to-date met de ontwikkelingen in de audiovisuele sector, om te beantwoorden aan de behoeftes en de aspiraties van de werkgevers en werknemers
mediarte.be informeert de sector over de uitvoering van een alert hr-beleid
mediarte.be is de gids voor (kandidaat-)studenten om hen de juiste keuzes te laten maken en hen hiertoe de noodzakelijke tools aan te reiken
mediarte.be biedt ondersteuning om het diverse potentieel van het personeelsbestand in de sector te optimaliseren

Situering lidmaatschap
mediarte.be is geen regulier ‘media-bedrijf’ zoals de andere leden van MediaNet, maar fungeert als intermediaire organisatie om haar werkgevers en hun werknemers te ondersteunen. We zijn er van overtuigd dat onze doelstellingen compatibel zijn aan deze van MediaNet en dat op tal van gebieden een samenwerking mogelijk is.

mediarte.be
Landsroemlaan 20
1083 Brussel
T +32 2 428 17 11
F +32 2 420 13 32
info@mediarte.be
www.mediarte.be

Jan Vermoesen
+32 2 428 17 11
jan.vermoesen@mediarte.be