24/02/2022

Mediahuis behaalt opnieuw sterk resultaat in 2021 dankzij focus op onafhankelijke journalistiek en doorgedreven digitalisering

Antwerpen, 24 februari 2021 Mediahuis zette in 2021 opnieuw een sterk resultaat neer.
In de consumentenmarkt groeide het aantal digitale abonnees met 20%. De
heropleving van de advertentiemarkt, in combinatie met het ontwikkelen van nieuwe
digitale advertentieoplossingen, zorgde voor een groei in advertentieinkomsten. Het
investeringsbeleid van Mediahuis focuste in 2021 op het uitbouwen van de positie van
Mediahuis Ventures in de education en media technology markt en de verdere
geografische uitbreiding van de groep in Duitsland.

Mediahuis realiseerde in 2021 een geconsolideerde omzet van €1.131 mio. Het
operationeel resultaat steeg met 36% van €122 mio. naar €166 mio., mede dankzij de
integratie en positieve ontwikkeling van zowel Mediahuis Luxembourg (voorheen
SaintPaul Luxembourg) als Mediahuis Noord (voorheen NDC mediagroep) die in 2021
voor een volledig jaar in de resultaten werden opgenomen. Het netto resultaat van de
groep bedroeg €117 mio. Eind 2021 was Mediahuis schuldenvrij.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis groep: In het afgelopen jaar, dat opnieuw getekend werd
door corona, heeft Mediahuis als groep haar kracht bewezen. Al onze titels groeiden digitaal
als resultaat van een doorgedreven focus op onafhankelijke journalistiek en het bieden van
een sterke digitale nieuwservaring. We konden onze groep verbreden, niet alleen in nieuwe,
beloftevolle groeimarkten via Mediahuis Ventures, maar ook geografisch in de Duitse markt.
Tegelijkertijd bouwden we aan de duurzaamheid van ons bedrijf. Mediahuis bericht niet
alleen over de samenleving maar maakt er ook deel van uit. Die verantwoordelijkheid blijven
we opnemen. Met onafhankelijke, pluriforme journalistiek, door het verkleinen van onze
ecologische voetafdruk, maar vooral door onze medewerkers een werkplek te bieden met
gelijke kansen voor iedereen en ruimte voor het ontwikkelen van talent.”

Aantal digitale abonnementen blijft verder groeien. Een op de vier abonnees leest
digitaal.


Mediahuis zag in 2021 het totale aantal abonnementen in België, Nederland, Luxemburg
en Ierland met 3% toenemen, als een gevolg van de sterke stijging van het aantal digitale
abonnementen met 20%. Zowat 4 op de 10 abonnees (38%) leest vandaag digitaal of een
combinatie van print en digitaal.


In België werd de daling van het aantal printabonnees volledig gecompenseerd
door de stijging in digitale abonnees met 14%. Meer dan de helft van de abonnees
van De Standaard kiest inmiddels voor een volledig of deels digitaal abonnement.
Bij Het Nieuwsblad leest 1 op de 4 lezers de krant digitaal. Het Belang van Limburg
zag het aantal digitale abonnees toenemen met 20% en Gazet van Antwerpen met
14%.

Ook in Nederland zette de positieve trend in digitale abonneerelaties zich door
met een stijging van 18%. NRC noteerde het hoogste aantal abonnees ooit in zijn
geschiedenis. 6 op de 10 van alle NRCabonnees kiest voor een digitaal
abonnement of een combinatie van digitaal en print. Bij De Telegraaf lezen meer
dan 4 op de 10 abonnees de krant digitaal. De stijging in aantal digitale abonnementen zette zich het afgelopen jaar ook duidelijk door bij de regionale Mediahuistitels.
In de Ierse markt die van oorsprong gedreven wordt door losse verkoop, steeg
het aantal abonnees van independent.ie met meer dan 40%. Sinds de start van
de digitale abonnementenverkoop in 2020 groeide de abonneestand van
independent.ie uit tot meer dan 43.000 abonnees. De losse verkoop bleef in
Ierland verder onder druk staan door de aanhoudende COVIDbeperkingen.

Voor Mediahuis Luxembourg was de stijging van het aantal digitale
abonnementen nog onvoldoende om de daling van het aantal printabonnees op
te vangen. Inmiddels zijn initiatieven genomen om deze trend in de nabije
toekomst om te buigen De digitale transformatie waarbij het creëren van een
digitale mindset in alle facetten van het journalistieke werk centraal staat, is ook
op de redactie van Luxemburger Wort ingezet.

Audiojournalistiek wint verder aan belang

Podcasts werden het afgelopen jaar nog belangrijker als verlengstuk van sterke,
onafhankelijke journalistiek. Mediahuis zag het aantal beluisterde podcastafleveringen in
de verschillende markten voor het tweede jaar op rij verdubbelen. Alle nieuwsmerken
samen waren in 2021 goed voor zo’n 50 miljoen beluisteringen.

NRC Vandaag, de dagelijkse podcast van NRC, blijft de best beluisterde podcast
van Nederland. In totaal registreerden alle Nederlandse Mediahuis
nieuwsmerken in 2021 bijna 31 miljoen podcastbeluisteringen.

In België werden in 2021 meer dan 10 miljoen podcastafleveringen van
Mediahuistitels beluisterd, ofwel een verdubbeling ten opzichte van het jaar
ervoor. De Standaard lanceerde het afgelopen jaar DS podcast, een podcastapp
waarin het niet alleen eigen podcasts maar ook een selectie van de meest
bijzondere podcasts uit binnen en buitenland aanbiedt.

Mediahuis Ireland lanceerde in oktober de nieuws en actualiteitenpodcast
Indo Daily. In slechts enkele maanden tijd registreerde deze dagelijkse podcast al
bijna een half miljoen beluisteringen.

Radio en regionale televisie verstevigen hun positie.

In België bevestigde Nostalgie zich met een marktaandeel van 14% als marktleider onder
de Franstalige radiozenders. Ook in Vlaanderen sloot Nostalgie het jaar sterk af met een
marktaandeel van 7%. Begin 2022 verkreeg Nostalgie van de Vlaamse regering de licentie
om ook de komende jaren radio te mogen maken op de FMband. Hitzender NRJ, die mikt
op een publiek van actieve, jonge luisteraars, zag zijn maandbereik toenemen tot zo’n
200.000 luisteraars. De regionale tvzenders ATV, TVL, TVO en ROBtv bereikten samen
bijna 700.000 kijkers per dag, goed voor een stijging van 12,5% in vergelijking met 2020.

Nieuwe digitale advertentieoplossingen en lokale partnerships doen advertentieomzet
groeien.

Naast een heropleving van de advertentiemarkt in de tweede helft van het jaar, zorgden
een versterking van het digitale advertentieaanbod en het creëren van sterke lokale
partnerships voor een groei in de advertentieinkomsten. In Nederland bundelden Mediahuis Nederland, Mediahuis Noord en Mediahuis Limburg hun landelijke advertentieverkoop in de gezamenlijke propositie Mediahuis Connect.
Reclameregie Ads & Data, het partnership tussen Mediahuis, Telenet/SBS, Pebble Media
en Proximus/Skynet in de Belgische markt, schoot in het voorjaar uit de startblokken en
tekende eind 2021 een mooie groei in advertentieinkomsten op voor de nieuwsmerken
van Mediahuis.

Ook Mediahuis Ireland zette in 2021 een sterk resultaat neer binnen de advertentiemarkt.
De ontwikkeling van nieuwe digitale en highperformance advertentieproducten
maakten de Ierse tak van Mediahuis leidend onder de uitgevers wat betreft digitale
advertising.

Investeringsbeleid focust op verbreding ontwikkelingspotentieel van de groep

Het investeringsbeleid van Mediahuis focuste zich in 2021 op het uitbouwen van de
positie van Mediahuis Ventures in de education technology en media technology markt.
Naast investeringen in de leadership coach app BUNCH en het online trainingsplatform
myskillcamp, vergrootte de venture capital firm van Mediahuis haar deelname in zowel
training expert Lepaya als in het subscription intelligence bedrijf Mather Economics.
Anderhalf jaar na de start investeerde Mediahuis Ventures al in vier start en scaleups.

Mediahuis Ireland nam via haar distributiedochter Reach Group het verpakkingsbedrijf
Delpac over.

Net voor het jaareinde bereikte Mediahuis een akkoord over de overname van het Duitse
Aachener Verlagsgesellschaft. De acquisitie die begin 2022 plaatsvond, betekende voor
Mediahuis de eerste stap in de Duitse markt.

Mediahuis IMPACT: duurzaam en betekenisvol handelen

Als onderdeel van het IMPACT duurzaamheidsbeleid van de groep was Mediahuis in 2021
een van de medeoprichters van Pluralis, een impact investeringsfonds dat onafhankelijke
journalistiek en pluriforme berichtgeving wil helpen vrijwaren in Europese landen waar
dit vandaag niet altijd vanzelfsprekend is. Na het eerder verwerven van een belang (34%)
in de Slovaakse uitgever Petit Press, verwierf Pluralis in 2021 een aandeel van 40% in het
Poolse mediabedrijf Gremi Media.

Als onderdeel van de groene transitie engageerde Mediahuis zich tot het stellen van
wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen of Science Based Targets. De groep wil
haar CO2voetafdruk tegen 2030 met meer dan de helft verminderen en zich richting
2050 ontwikkelen tot een emissieneutraal bedrijf.

Financiële kerncijfers

2021 startte relatief traag maar de herstellende economie zorgde vanaf de zomer voor
omzetgroei in de advertentiemarkt en bij onze digitale marktplaatsen. Onze
abonnementenaantallen, omzet én marge zijn verder gegroeid, voornamelijk bouwend op
een sterk en aantrekkelijk digitaal aanbod voor al onze titels. Naast de autonome groei
droegen ook de recent verworven Luxemburgse en NoordNederlandse titels en
activiteiten in 2021 voor een volledig jaar bij tot de recordomzet van de groep. In de loop
van 2021 vonden we geleidelijk aan het juiste evenwicht tussen thuis en kantoorwerk wat
zich positief vertaalt in de operationele kosten. Tel daar het effect van historisch lage
papierprijzen bij die vanaf het laatste kwartaal wel sterk zijn gaan stijgen en Mediahuis
rondde 2021 af met een operationeel resultaat dat 36% beter was dan het jaar voordien
en een netto resultaat dat verdubbelde. Dankzij het beperkte bedrag aan investeringen,
voornamelijk bij Mediahuis Ventures, en mede door de gerealiseerde meerwaarde op de
verkoop van de Keesingparticipatie en de sterke operationele cashflow, kon Mediahuis
zijn bankschulden verder afbouwen en het jaar schuldenvrij eindigen.

Kristiaan De Beukelaer, CFO Mediahuis groep : ”2021 was een voortreffelijk jaar voor
Mediahuis. Na jaren van bouwen en investeren vertaalde de strategie van de groep zich in
ijzersterke resultaten: we overschreden ruimschoots de kaap van een miljard omzet en
realiseerden daarop een operationele marge van bijna 15%. Wat mij vooral blij stemt, is
dat we ondanks onze snelle groei het jaar schuldenvrij konden afronden en met een
uitzonderlijk sterke balans de toekomst tegemoet kunnen.”


(in mio euro)
2021 2020 evolutie


Bedrijfsopbrengsten
1.130,8 990,5 +140,3
REBITDA
215,8 171,5 +44,3
Operationeel resultaat
(1) 166,1 121,9 +44,2
Netto recurrent resultaat
(2) 125,7 89,2 +36,5
Nettoresultaat (aandeel groep)
117,3 58,6 +58,7
Netto schuld
(3) 7,0 66,1 +73,1
(1) Bedrijfsresultaat exclusief amortisatie van acquisitiegoodwill en niet recurrente resultaten.

(2) Operationeel resultaat plus financieel resultaat (inclusief resultaat deelnemingen in vermogensmutatie), na
aftrek van vennootschapsbelastingen hierop.

(3) Liquide middelen min bankschulden, exclusief operationele leaseverplichtingen onder IFRS16 als schuld
uitgedrukt.

_________

Voor meer informatie, contacteer:

An Steylemans | Head of Mediahuis Group Communications

an.steylemans@mediahuis.be
| +32 473 55 71 48