29/03/2018

Eén taal, meer stemmen

Meer samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op vlak van journalistieke innovatie.

In opdracht van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek in Nederland werd een gemengde commissie belast met een onderzoek naar de mogelijkheden van meer samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op vlak van journalistieke innovatie. Deze studie werd op  22  februari in Brussel bij De Buren voorgesteld aan de commissie Media van het Vlaams Parlement en minister van media Sven Gatz.  Op 13 maart in den Haag voorgesteld, daar was Axel Buyse , Algemeen Vertegenwoordiger van de Vlaalse Regering in Nederland.  Hij wees op het belang van de aanbevelingen en zou deze zeker meenemen bij de voorbereiding van een nieuwe ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse Regering die in het najaar van 2018 wordt gepland.

Meer informatie kan u hier terugvinden.