18 november 2016

Een initiatief van KU Leuven: De Verordening Gegevensbescherming verder ontleed

09u00 - 18u00
KU Leuven

De conferentie, met presentaties in het Nederlands en Frans,  gaat dieper in op specifieke vragen van privacy en gegevensbescherming onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG), zoals de aanstelling en verplichtingen van een gegevensbeschermingsfunctionaris, het recht van overdracht  van persoonsgegevens en de gegevensbeschermingseffectbeoordeling. De Verordening gaat in op 25 mei  2018 en voorziet in hoge boetes bij niet-naleving. In de namiddag wordt aandacht besteed aan vragen in specifieke domeinen.

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), LSTS (VUB), en Crids (Univ. Namen).

Inschrijven verplicht, voor 15 november a.s.