Doelstellingen

MediaNet Vlaanderen, opgericht in 1994, verenigt meer dan 60 bedrijven die binnen de media actief met content en innovatie bezig zijn. Het is het meest representatieve en sterkste netwerk van Vlaanderen in de mediasector. MediaNet brengt bedrijven en overheden dichter bij elkaar om zich te buigen over de problematiek en uitdagingen van een snel evoluerende en ICT-gedreven mediamarkt.

Sinds 2003 is MediaNet Vlaanderen door het IWT officieel erkend als Vlaams Innovatiesamenwerkingsverband (VIS). De vzw krijgt hierdoor de nodige middelen ter beschikking om nog intenser en sneller op een aantal zeer specifieke en belangrijke opdrachten binnen het Vlaamse mediagebeuren te kunnen anticiperen.

In 2007 werd deze erkenning verlengd als Thematisch Innovatie Stimulerings (TIS)-project met als titel ‘Multimedia, Maatschappij & Markt M&Medianet Project’. Dit project wil de mediasector helpen bij het verzamelen van informatie rond de technologische mogelijkheden, de maatschappelijke ontwikkelingen en succesvolle mediatoepassingen in een globaal perspectief. Tevens wil het helpen om deze kennis in de praktijk toe te passen en om te internationaliseren.

MediaNet Vlaanderen: knowhow als filosofie

MediaNet gelooft dat het overdragen van kennis en ervaring tussen zijn leden kan bijdragen tot de verdere groei en ontwikkeling van die bedrijven. Als crossmediaal overlegplatform wil MediaNet zijn leden vooral ondersteunen, informeren en vormen. De organisatie wil een basis vormen voor innovatie via overleg en netwerking. Daarom draagt ze waarden als openheid, gedrevenheid en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel.

MediaNet Vlaanderen als netwerk

Dankzij een newsletter met activiteitenkalender, brochures, een website enz. wil MediaNet uiteenlopende bedrijven binnen de mediasector bereiken. Het doel is hen via ondersteuning, informatie, overleg en netwerking informeren over en betrekken bij de verschillende evoluties binnen de sector. Daarnaast is MediaNet het aanspreekpunt voor zowel de Vlaamse als de federale overheid.

MediaNet Vlaanderen: kennis door vorming

Als meest representatieve medianetwerk voor Vlaanderen, besteedt MediaNet aandacht aan de diversiteit van zijn leden. Daarbij betrekt het zoveel mogelijk bedrijven uit de verschillende gelederen van het mediagebeuren. Door die kruisbestuiving wil het de ontwikkeling en het innovatiepotentieel van zijn leden vergroten. Bovendien zorgt MediaNet ook voor meer en meer vormingspakketten en werkgroepen, die specifieke aspecten van de verschillende deelsectoren beter belichten.

MediaNet Vlaanderen als dienst

MediaNet groepeert niet alleen belangrijke mediabedrijven, de organisatie stimuleert ook onderlinge contacten tussen die bedrijven via ledenbijeenkomsten en events. Een van de belangrijkste doelstellingen van MediaNet is dan ook zijn leden, afzonderlijk of onderling, innovaties laten ontwikkelen en projecten laten indienen. Het netwerk begeleidt die projecten en helpt om via het IWT, IBBT, Interreg, e.a., ook diverse mogelijkheden en financiële middelen te verkrijgen.