Doelstellingen

MediaNet Vlaanderen is een crossmediaal overlegplatform  dat  meer dan 80 bedrijven & organisaties  verenigt die binnen de media actief met content-creatie en distributie bezig zijn.

De organisatie heeft als doel om innovatie te stimuleren en dit door kennisdeling,  het organiseren van events voor leden,  het stimuleren van jonge ondernemingen om internationaal te groeien en het informeren van de mediasector.

Aan de basis van MediaNet Vlaanderen ligt de filosofie dat het delen van kennis en ervaringen tussen de leden bijdragen tot de ontwikkeling en verdere groei van elk bedrijf en van het Vlaams media eco-systeem.

MediaNet Vlaanderen is een vzw die voornamelijk wordt gefinancierd vanuit ledenbijdragen. De organisatie wordt ook aangestuurd door de leden zelf.

 

1°  Kennisdeling. We doen dit door middel van kennisdeling. Hiervoor brengt MediaNet Vlaanderen bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om zich te buigen over de uitdagingen van een steeds sneller evoluerende en digitaliserende mediamarkt. De te behandelen topics worden in overleg met de leden bepaald.

 

Netwerken. MediaNet stimuleert ook onderlinge contacten & netwerking tussen de bedrijven & organisaties door het organiseren van ledenbijeenkomsten en events. Samenwerken is essentieel in een steeds internationalere en complexere mediasector.

 

3°  Internationaal. Ook wil MediaNet jonge bedrijven helpen groeien door hen leads aan te bieden binnen de nationale en  internationale media- en audiovisuele wereld.  In samenwerking met Flanders Investment & Trade organiseren we groepsstanden op o.a.  NAB Las Vegas en IBC Amsterdam. Daarnaast wordt er ook een business club opgericht, die bedrijven wil helpen bij hun internationale expansie door het delen van ervaringen.

 

Informeren. Via de website,  de newsletter en social media worden de activiteiten van MediaNet Vlaanderen  en ook relevant nieuws uit de sector verspreid bij een grote groep van media-professionals.

 

5° Samenwerken. MediaNet Vlaanderen gelooft in samenwerken. Vandaar dat we partner zijn van de Smart Media Meetups van Imec, partner zijn van Brussels Media Hub, lid zijn van de stuurgroep van Mediawijs en dat we samenwerken met heel wat hogescholen en universiteiten.  Voor de internationale activiteiten werken we samen met Flanders Investment & Trade.