17 april 2020

Werkgroep privacy

11u00 - 13u00

In deze conference call komen mogelijke insteken voor een code of conduct voor de mediasector aan bod, en uiteraard hoe om te gaan met de huidige gezondheidscrisis.
Interesse om aan deze werkgroep deel te nemen?

Neem contact met ons op via jonathan@medianetvlaanderen.be.