Belga News Agency

Kernactiviteit
Belga brengt 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar de actualiteit uit binnen- en buitenland. Dit gebeurt in de vorm van tekst, foto, audio- en videoformats. De berichtgeving bestrijkt alle domeinen van de actualiteit: politiek en economie, sociale aangelegenheden en financiën, sport en cultuur, faits divers en vips.

De nieuwsberichtgeving wordt in eerste instantie geleverd aan de traditionele media: de geschreven pers, radio en televisie. Daarnaast behoren ook de overheid en het bedrijfsleven tot onze afnemers en nemen internetsites en nieuwe onlinetoepassingen een steeds belangrijker plaats in. Belga berichten zijn niet alleen bestemd voor binnenlands gebruik, want via de grote internationale persbureaus, waarmee Belga akkoorden heeft, is nieuws van dit nieuwsagentschap wereldwijd verspreid.

De kwaliteit van de Belga berichten steunt op twee pijlers: betrouwbaarheid en snelheid. Daarnaast is het, gezien de rol van een nationaal nieuwsagentschap, vanzelfsprekend dat Belga een onafhankelijke positie inneemt tegenover elke machts- of drukkingsgroep. De kwaliteit en de inzet van het personeel, op alle niveaus, staan garant voor de handhaving van deze kwaliteitsnormen.

Situering lidmaatschap
Belga neemt een centrale plaats in in het medialandschap. Uitwisseling van ervaringen en deelname aan MediaNet Vlaanderen activiteiten ondersteunt deze positie.
Belga dient proactief oplossingen en strategieën hiervoor af te toetsen.

Belga News Agency
Arduinkaai 29
1000 Brussel
www.belga.be

Mark Guldemont
+32 2 743 23 11
mgu@belga.be