Deloitte

Kernactiviteit
De convergentie van technologie en communicatie heeft een grote impact op de manier waarop vandaag de dag zaken worden gedaan. Vele bedrijven worden geconfronteerd met constante technologische evoluties en dienen hier dynamisch op in te spelen om concurrentieel te zijn en te blijven.

Deloitte is wereldwijd de grootste consultancy-firma, met een dienstenpakket bestaande uit Audit, Consulting, Tax & Legal, M&A, Accountancy,… Het is erg belangrijk voor Deloitte om haar klanten oplossingen op maat te bieden en zich daarvoor te specialiseren in verschillende sectoren.

De Deloitte Technology, Media & Telecommunications (TMT) groep verzamelt al de know-how uit haar core business en vertaalt deze naar een specifiek aanbod van diensten en producten voor haar klanten.

Ook op wereldniveau hecht Deloitte groot belang aan de TMT industrie, de TMT professionals leveren innovatieve oplossingen op het vlak van: Internet, software, computers, telecommunicatie, broadcasting, publishing, … Jaarlijks worden er EMEA trainings georganiseerd om kennis te delen en haar werknemers de kans te geven zich te ontplooien in deze sector.

Situering lidmaatschap
Deloitte maakt actief deel uit van MediaNet Vlaanderen om haar kennis te delen met de sector, maar ook om de noden en de uitdagingen te achterhalen en hierin als partner te kunnen fungeren

Deloitte Belgium
Gateway Building
Luchthaven Nationaal 1J
1930 Zaventem
Tel. + 32 2 600 60 00
Fax + 32 2 600 60 01
www.deloitte.be

Contactpersoon:
Vincent Fosty