26/09/2018

Een innovatief journalistiek idee?

Oproep tot kandidatuurstelling voor innovatieve journalistieke projecten

Sterke en diverse media zijn nodig om de pers haar rol van vierde macht in onze democratie te laten spelen. Daartoe is het noodzakelijk dat die nieuwsmedia zich tijdig en accuraat weten aan te passen aan de snel evoluerende technologie en het wijzigende mediagedrag van de bevolking. Daarom roept minister van Media Sven Gatz op om journalistieke ideeën in te dienen die ons nieuwsaanbod vernieuwen, verbreden en pluriformer maken.

De minister stelt een totaalbudget van 500.000 euro ter beschikking voor innovatieve journalistieke projecten. In 2016 en 2017 werden de projectsubsidies verdeeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media, maar vanaf heden zal het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) de subsidies coördineren. Het VJF werd gelanceerd op 13 juni 2018 en is een project van de vzw Journalismfund.eu, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Vlaamse Overheid. De projectcoördinator van het VJF, Michiel Scharpé, zal fungeren als aanspreekpunt van het VJF en zal de subsidieronde coördineren.

In 2018 kunnen startende nieuwsmediabedrijven (start ups), individuele journalisten en organisaties – ofwel zelfstandig ofwel ondersteund door een nieuwsmediabedrijf – een projectsubsidieaanvraag indienen. Om in aanmerking te komen dient het project een journalistiek en innovatief karakter te hebben. De beoogde innovatie kan betrekking hebben op de productiewijze, factchecking, datajournalistiek, storytelling, het inzetten van het publiek bij (regio)journalistiek, het bevorderen van diversiteit en het bereiken van kwetsbare doelgroepen, alternatieve verdienmodellen en ondernemerschap, crowdsourcing en zo meer. Alle ontvankelijkheidsvoorwaarden en de beoordelingscriteria staan in het reglement.

Een project heeft in principe een looptijd van 1 jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar elk project moet zich situeren tussen de startdatum (1 december 2018) en de uiterste einddatum (31 maart 2020). Een project kan maximaal voor 80% van de geraamde kosten worden ondersteund.

Kandidaten kunnen vanaf 15/09/2018 digitaal een subsidieaanvraag indienen via de website van het VJF (www.vlaamsjournalistiekfonds.be). De deadline om in te dienen is 31/10/2018 (23u59). Het verplicht te hanteren aanvraagformulier en het reglement inzake het indienen van een projectsubsidieaanvraag kan u hieronder terugvinden.

Op maandag 01/10/2018 om 18 u organiseert het VJF een infomoment over de subsidieronde voor geïnteresseerden. Deze vindt plaats bij de VVJ, te Zennestraat 21 in Brussel.

Indien u nog vragen heeft, kan u altijd contact opnemen met het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF).