09/06/2016

Nieuwste research update van UGent – afdeling Communicatiewetenschappen

Smartphone steekt het traditionele toestel naar de kroon als belangrijkste TV-platform

Klassieke media zullen uit de markt gespeeld worden door nieuwe, online spelers. Zeker als het gaat over televisie is dit een wijdverspreide voorspelling. Vooral jongeren zouden steeds vaker de flexibiliteit van online videostreaming opzoeken en wegblijven van het lineaire zendschema van de traditionele televisiezenders. Zien we stilaan een bevestiging van deze trend, of is dat disruptief beeld overroepen?

Jongeren hoppen van ene scherm naar het andere

Uit de resultaten van digiMeter, het jaarlijkse onderzoek naar het mediagebruik in Vlaanderen, zien we alvast dat er een aantal nuances aan te brengen zijn. Het klopt dat adolescenten (18-26 jaar) in vergelijking met oudere generaties meer gebruik maken van ‘alternatieve’ schermen zoals computer, smartphone of tablet om televisiecontent te bekijken. Maar dat doen ze vooral aanvullend op het kijken via een televisiescherm, en niet in de plaats ervan. Verder is het inderdaad zo dat adolescenten minder vaak live kijken naar een televisieprogramma. Maar dat betekent niet dat ze niet meer afstemmen op de traditionele tv-zenders. Adolescenten maken bijvoorbeeld even vaak gebruik van uitgesteld kijken als de oudere generaties. Of ze maken gebruik van de content die de zenders online ter beschikking stellen (via de website of via een app). Adolescenten kijken dus nog wel televisie, maar willen zelf meer kunnen bepalen wat, waar en wanneer ze kijken.

Smartphone bedreigt dominantie televisietoestel

Ook jongeren tussen 12-18 jaar zien nieuwe vormen van videoconsumptie vooral als een extra laag bovenop het traditionele tv kijken. Dat blijkt de zesde editie van Apestaartjaren, een tweejaarlijks onderzoek naar met mediagebruik van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Daar zien we dat smartphone een bijna even belangrijk videoplatform vormt als het televisiescherm. Maar ook bij jongeren blijken nieuwe vormen van televisiekijken bovenop de meer traditionele vormen te komen. Het verschil tussen live en uitgesteld kijken vinden we niet terug bij Apestaartjaren, maar we leren er wel dat 80% van de jongeren afgelopen maand een film of serie heeft bekeken via een televisiezender, terwijl 68% een film of serie gestreamd of gedownload heeft.

Televisie blijft dus ook voor jongeren en adolescenten een belangrijke plaats innemen. De geleverde inspanningen van zowel de mediagroepen (Medialaan, VRT en SBS) als de distributeurs (Telenet, Proximus) om de content op een flexibelere manier tot bij de gebruiker te brengen speelt hier zeker een belangrijke rol. Op die manier vormen nieuwe, online vormen van media geen bedreiging maar net een versterking voor traditionele televisiezenders.

© Bart Vanhaelewyn

Bart Vanhaelewyn is Media Consumer Analyst bij iMinds-MICT-UGent en coordineert in die hoedanigheid de jaarlijkse digiMeterstudie.