30/04/2020

Pas het tax shelter aan om de audiovisuele sector te helpen – open brief

Door de regels van de taxshelter aan te passen kan de noodlijdende audiovisuele sector er bovenop worden geholpen. Die aanpassing pleegt bovendien geen aanslag op de staatskas.

 

Ondertekend door Erwin Provoost, directeur-intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Jeanne Brunfaut, directrice van het Centre du Cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles, Philippe Reynaert, gedelegeerd bestuurder van Wallimage, en Noël Magis, algemeen directeur van Screen Brussels

 

De Covid-19-crisis treft vandaag alle geledingen van de economie, niet het minst de audiovisuele sector. Bioscopen zijn gesloten, filmdistributeurs weten met moeite te overleven, opnames zijn opgeschort, acteurs, regisseurs en scenaristen zitten zonder inkomsten en honderden zelfstandige en aan postproductiebedrijven verbonden technici zijn, als ze daar al voor in aanmerking komen, deels of volledig werkloos.

 

De productiehuizen trekken aan de alarmbel. Ze beseffen daarbij dat ze niet de enige zijn die dat doen en dat andere sectoren zoals gezondheidszorg, sociale ondersteuning of onderwijs een hogere maatschappelijke prioriteit hebben.

 

De winstmarges van bedrijven die via de taxshelter in audiovisuele producties investeren, zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daardoor komt een hele sector in gevaar.

Naast de ondersteuning door de gemeenschappen en de gewesten is de taxshelter een cruciale speler in het aantrekken van internationale coproducties en het mee financieren van nationale producties. De taxshelter is een fiscale stimulans om bedrijven aan te moedigen om in ruil voor een zeer interessant belastingvoordeel te investeren in de Belgische audiovisuele sector en de podiumkunsten.

 

De gezondheidscrisis zal onvermijdelijk uitmonden in een economische en sociale crisis waardoor de winstmarges van bedrijven die via de taxshelter in audiovisuele producties investeren als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daardoor komt een hele sector in gevaar.

 

Een eenvoudige aanpassing van de taxshelterregels kan rampen vermijden. Dit alles zonder een aanslag te plegen op de staatskas. Studies hebben aangetoond dat de taxshelter ook inkomsten voor de overheid oplevert.

 

Drie wijzigingen

Wij ondersteunen de oproep van de audiovisuele sector aan de minister van Financiën en de federale regering om de regels op drie plaatsen aan te passen:

 

  1. Verhoog het relatieve vrijstellingsplafond dat momenteel is vastgesteld op 50 procent van de gereserveerde winst van investeerders. Verhoog ook het absolute vrijstellingsplafond, dat momenteel 1 miljoen euro bedraagt.

 

  1. Verleng de prioritaire maatregelen voor uitgaven van producenten die in aanmerking komen voor subsidies tot 12 maanden.

 

  1. Neem maatregelen om de al ondertekende raamovereenkomsten veilig te stellen, zoals bijvoorbeeld de verlenging van de termijn voor het uitvoeren van subsidiabele uitgaven tot 12 maanden.

 

Zonder in te gaan op technische details zijn we ervan overtuigd dat die maatregelen de audiovisuele economie kunnen doen heropleven, zoals door ons allen beoogd. We hopen dat de federale regering, de minister van Financiën en alle politieke besluitvormers de audiovisuele sector hierin zullen volgen.