13/12/2019

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs 2020: meer mogelijkheden voor freelancers en deBuren neemt coördinatie over

In 2020 krijgen journalisten opnieuw de kans een aanvraag te doen in het kader van de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs (VNJB). Dit jaar is de zeventiende editie. Jaarlijks stellen de Vlaamse en de Nederlandse overheid 22.000 euro ter beschikking voor diepgravende journalistieke producties én voor uitwisselingsprojecten. Een onafhankelijke vakjury selecteert. Deadline voor aanvragen is 15 januari 2020. Er zijn dit jaar twee nieuwigheden te melden: de beurs heeft een andere coördinator en de uitwisselingsbeurs is aantrekkelijker gemaakt voor freelancers.

Ten eerste heeft het Vlaams-Nederlands Huis deBuren de coördinatie van de VNJB overgenomen van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland en de Nederlandse ambassade in Brussel. Omdat deBuren een betere culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland als belangrijke opdracht heeft lag deze wisseling van de wacht voor de hand.

Tweede vernieuwing, meer van belang voor journalisten, is dat het vanaf deze editie voor freelancers mogelijk is bij de uitwisselingsbeurs een honorariumvoorstel op te nemen in de aanvraag. Voorheen werden alleen reis- en verblijfkosten vergoed. Voor de onderzoeksbeurs blijft alles hetzelfde: honorarium, reis- en verblijfkosten gelieerd aan het journalistiek onderzoek kunnen worden vergoed uit de beurs.

 

Bekijk hier meer informatie over de beurs.