Videohouse

Kernactiviteit
Videohouse is een audiovisueel facilitair bedrijf dat diensten verleent aan TV-zenders, productiehuizen, overheden en bedrijven. Het bedrijf biedt een geïntegreerd aanbod op het vlak van nieuwsgaring (ENG), reportages (EFP), multicamera-captaties en postproductie. Videohouse staat eveneens in voor de exploitatie van het Internationaal Press Center in Résidence Palace te Brussel.

Situering lidmaatschap
Videohouse beschouwt MediaNet Vlaanderen als het meest geschikte forum om met de betrokken bedrijven in Vlaanderen mee te bouwen aan interactieve tv-projecten.
De verwerving van deze knowhow op halflange termijn achten wij voor ons facilitair bedrijf noodzakelijk. Samenwerking met MediaNet-collega’s zal hiervoor worden nagestreefd.

Videohouse
Luchthavenlaan 22
1800 Vilvoorde
t +32 2 254 48 11
f +32 2 254 48 16
www.videohouse.be

Dirk Theunis
CEO
dirk.theunis@videohouse.be