03/05/2023

18 voorbeeldprojecten stuwen digitale transformatie in de mediasector vooruit

2023 is het jaar waarin de projecten binnen de projectoproep digitale transformatie van start gaan. De projecten vormen een boeiend antwoord op de vele uitdagingen en nieuwe trends die de sector vandaag de dag vormgeven. Op het kick-off event werden de 18 projecten uitgebreid voorgesteld. ‘Deze projecten kunnen onze mediabedrijven helpen om relevant te blijven in een snel evoluerende sector’, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle.

De 18 goedgekeurde projecten spelen in op een aantal van de belangrijkste evoluties in het huidige media- en audiovisuele landschap. De Vlaamse regering investeert met het relanceplan 35 miljoen euro in de Vlaamse mediasector. Daarvan gaat bijna 12 miljoen euro naar deze ontwikkelingsprojecten digitale transformatie.

Onder impuls van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle en het Departement Media van de Vlaamse Overheid zullen deze projecten de komende jaren implementaties van nieuwe mediatechnologieën en mediatrends naar de werkvloer van Vlaamse mediabedrijven brengen.

De projecten vallen uiteen in twee groepen: de 5 grootschalige projecten bestaan uit samenwerkingsverbanden van minstens 4 partners uit de brede mediasector. De 13 kleinschalige projecten brengen minstens relevante 2 spelers uit de brede mediasector samen.

Op het kick-off event op 24 april 2023 gaven de consortia achter deze projecten bij het Vlaams Audiovisueel Fonds te Brussel een overzicht van de inhoud en uitrol van deze projecten.
Zo kwamen onder meer nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van artificiële intelligentie in workflows voor mediaproductie, de kruisbestuiving tussen immersieve technologie en audiovisuele mediaproductie, en de mogelijkheden voor een Vlaams podcastplatform aan bod.

Daarnaast werden ook de mediagerelateerde proeftuinen, waarin kennisinstellingen onderzoek doen naar praktische uitwerkingen van onder meer nieuwe datastructuren of remote production, belicht.
Deze proeftuinen, tot stand gekomen onder impuls van Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, zullen jonge digitale technologieën bekend maken binnen de brede mediasector met als doel een brede uitrol te bespoedigen.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle : “Digitaliseren is de weg vooruit voor de Vlaamse mediasector. Technologische innovaties zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Steeds meer Vlamingen consumeren nieuws en entertainment op andere manieren dan vroeger. Denk maar aan de opkomst van sociale media en andere online platformen. Deze 18 projecten geven blijk van een enorme poel aan talent en creativiteit in onze sector. Ze kunnen onze mediabedrijven helpen om relevant te blijven in een snel veranderende mediawereld.”

Voor alle details rond de projectoproep digitale transformatie, zie:

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/subsidies/projectoproep-digitale-transformatie

Voor meer informatie over de goedgekeurde projecten, zie:

https://www.benjamindalle.be/post/bijna-12-miljoen-euro-voor-digitale-transformatie-van-de-vlaamse-mediasector