14/09/2020

 

Aandeelhouders NDC mediagroep zien in Mediahuis
de juiste strategische partner voor de toekomst
Leeuwarden/Antwerpen, 14 september –

 

De aandeelhouders van NDC mediagroep, FB Oranjewoud en JM Fonds, hebben samen
met Mediahuis Groep een principeakkoord bereikt over de
overname van NDC door Mediahuis.

Beide bedrijven zullen elkaar door deze overname versterken. De transactie is
onderhevig aan goedkeuring door de mededingingsautoriteit ACM.
NDC mediagroep is het grootste onafhankelijke mediabedrijf in NoordNederland.

Met de regionale dagbladen Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en tientallen lokale nieuws- en weekbladen, bereikt NDC wekelijks meer dan 2 miljoen mensen, zowel in
print als online.
De Europese mediagroep Mediahuis is in Nederland uitgever van NRC, De Telegraaf, De Limburger, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander.

De huidige aandeelhouders FB Oranjewoud en JM Fonds zien in
Mediahuis Groep de juiste strategische partner om NDC een duurzame toekomst te garanderen.
De geplande overname versterkt beide partijen. Zo sluit de geografische dekking van NDC goed aan bij de overige activiteiten van Mediahuis in de Nederlandse markt. Tegelijkertijd vormen de NDC-merken een verrijking voor de Mediahuis-portfolio.

De overname stelt NDC mediagroep in staat om aan digitale en commerciële slagkracht te winnen. NDC zette de afgelopen jaren al belangrijke stappen in de digitale transformatie van haar organisatie en
merken. Mediahuis voegt hier als groep de nodige schaalvoordelen en expertise aan toe om in een volgende fase de digitale transformatie van NDC te versnellen en haar onafhankelijke regionale journalistiek enleidende positie in Noord-Nederland succesvol te bestendigen. De sterke
regionale identiteit van NDC mediagroep staat voor Mediahuis voorop.

Pier Baarsma, algemeen directeur NDC mediagroep:
“Mediahuis is een sterk internationaal mediabedrijf met veel professionele knowhow, verstand van regionale kranten en de financiële middelen om ons verder te helpen in de digitale transformatie. Bij Mediahuis is de onderneming in veilige handen en is
de continuïteit gegarandeerd. We maken straks, als alles volgens plan verloopt, deel uit van Mediahuis als zelfstandig dochterbedrijf. Met een eigen directie en twee noordelijke vertegenwoordigers in de Raad van
Commissarissen heeft Mediahuis een garantie gegeven voor de
regionale verankering van NDC.”

Evert van Dijk, algemeen hoofdredacteur en directielid NDC mediagroep:
“De journalistieke onafhankelijkheid en de regionale identiteit van onze titels staan voor Mediahuis voorop. De kracht van onze media is voor Mediahuis de reden om NDC alsdochteronderneming in te lijven. Door de samenwerking binnen Mediahuis kunnen we de noodzakelijke digitale transformatie
versnellen en mogelijk putten uit de beste verhalen van hun andere mooie titels. Zo bouwen we onze positie van marktleider in NoordNederland uit, verhogen we onze kwaliteit en kunnen we
online nog meer aansluiting zoeken bij jongere doelgroepen.”

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis Groep:
“De voortgaande digitalisering maakt het voor mediabedrijven noodzakelijk om de krachten te
bundelen, schaalvoordelen optimaal te gebruiken en te leren van elkaars expertise. De sterke regionale merken van NDC, elk met hun eigen signatuur, hebben alles in zich om hun leidende marktpositie te
versterken en hun onafhankelijke journalistiek verder te verankeren in de Noord-Nederlandse samenleving. We waarderen het dat de aandeelhouders van NDC mediagroep ons het vertrouwen geven om de toekomst van NDC op een duurzame manier te garanderen. We committeren ons richting de ruim twee miljoen mensen in NoordNederland om hun media te koesteren en een warm thuis te bieden
binnen onze groep. We kijken ernaar uit om, zodra dat kan, de nieuwe NDC-collega’s binnen onze groep te verwelkomen.”

Om de continuïteit binnen NDC te verzekeren dragen de huidige aandeelhouders FB Oranjewoud en JM Fonds beide een commissaris voor in de nieuw te vormen Raad van Commissarissen.

De geplande overname van NDC mediagroep door Mediahuis Groep is onderhevig aan goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt.
Daarnaast is de ondernemingsraad van NDC mediagroep gevraagd te
adviseren over de geplande overname.
_________
Voor meer informatie, neem contact op met:
Siebe Annema | Woordvoerder NDC mediagroep
siebe.annema@gmail.com | +31 (0)6 53 36 33 05
An Steylemans | Head of Mediahuis Group Communications
an.steylemans@mediahuis.be | +32 (0)473 55 71 48

Over NDC mediagroep
NDC mediagroep is het grootste onafhankelijke mediabedrijf in NoordNederland. Met de dagbladen Dagblad van het Noorden, Leeuwarder
Courant, Friesch Dagblad en tientallen regionale nieuws- en weekbladen
bereikt NDC wekelijks meer dan 2 miljoen mensen, zowel in print als
online. NDC telt zo’n 600 personeelsleden en realiseerde in 2019 een
omzet van €112 mio.
Over Mediahuis

De Europese mediagroep Mediahuis heeft sinds haar oprichting in 2013
een sterk gediversifieerd portfolio van nieuwsmedia en digitale merken
opgebouwd. Dankzij verscheidene overnamen heeft de groep een snelle
groei gekend en is ze nu een van de leidinggevende multimediabedrijven
in België, Nederland, Luxemburg en Ierland. Mediahuis boekt met meer
dan 4.000 medewerkers een jaaromzet van ongeveer 1 miljard euro. De
nationale en regionale nieuwsmerken van Mediahuis leveren dagelijks
nieuws aan meer dan 10 miljoen lezers, digitaal en op papier. Naast deze
informatiemerken exploiteert Mediahuis een aantal belangrijke digitale
zoekertjesplatformen in België, Nederland, Luxemburg en Ierland, vooral
in het domein van het vastgoed, de arbeidsmarkt en de automarkt.