07/07/2020

Wegvallen IBC 2020 – virtuele beurs

Nota virtuele beurs naar aanleiding van het wegvallen van IBC 2020

 

Naar aanleiding van het wegvallen van IBC 2020 in fysieke vorm organiseerde MediaNet Vlaanderen een brainstorm om te bekijken op welke manier dit hiaat eventueel enigszins opgevuld zou kunnen worden door het organiseren van een virtuele beurs.

IBC 2020

Wegens het wegvallen van de fysieke beurs in 2020 communiceerde de organisatie dat er extra ingezet zou worden op IBC 365, het virtuele platform van de beurs. Ook werd melding gemaakt van een virtuele editie van de beurs in 2020. Data of specifieke informatie hieromtrent werd echter nog niet gecommuniceerd.

Daarnaast werd eveneens expliciet melding gemaakt van de IBC accelerator programs, waarvan een aantal reeds lopende zijn;

 • 5G remote production (BBC)
 • Virtual & Interactive liveshows (AI backend moderation + multi-user digital en virtual broadcast)
  Warner Music en MTV
 • Personalised TV over IP (ITV)
 • AI Assisted shot list creation of video assets (Associated Press); het gebruik van AI om volledig geautomatiseerd raw en geëdite shot lists te creëren
 • Geautomatiseerde VFX archiving (voor future proofing)
 • Meer efficiënte CG animatie workflows (Unity Technologies, Unreal Engine/Epic Games)

Hiernaast zullen nog andere tracks gelanceerd worden waarbij het als bedrijf mogelijk is deel te nemen.

 

Één van de voornaamste bekommeringen bij het wegvallen van IBC bleek de toegenomen moeilijkheid om (relevante) leads te bekomen via de meer gefragmenteerde virtuele platformen, in plaats van de fysieke bijeenkomst.

Om dit op te vangen werd melding gemaakt van verschillende aspecten.
Zo werd het belang van het delen van product information onderstreept. Het is immers zaak informatie omtrent (nieuwe) hard- en software bij een zo groot mogelijk relevant publiek te krijgen.
MediaNet Vlaanderen zal hierbij aandacht besteden aan het verspreiden van deze informatie door middel van zijn nieuwsbrief, socials en website.

Daarnaast werd melding gemaakt van de mogelijkheid de financieringsmogelijkheden die oorspronkelijk bestemd waren voor IBC vanuit Flanders Investment & Trade eventueel aan te kunnen wenden voor het bekomen van online tractie via verschillende kanalen of het verwerven van leads via online vendors.
Hierbij werd vanuit Flanders Investment & Trade melding gemaakt van het feit dat financiële steun voor virtuele beurzen te verkrijgen is door deze vraag te richten aan de dienst subsidies.
Ook zal de shift van fysieke beurzen naar virtuele beurzen of beurzen in hybride vorm ervoor zorgen dat er vanuit Flanders Investment & Trade gekeken kan worden naar de mogelijkheid om bedrijven de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan beurzen waarbij dit in het verleden niet mogelijk was.

 

Als voorstel vanuit MediaNet Vlaanderen werd het idee gelanceerd een virtuele beurs te organiseren om de bedrijven die normaal gezien op IBC present zouden zijn de kans te geven zich via dit platform te profileren en de innovaties die zij normaal gezien op IBC zouden presenteren op deze manier aan een relevant publiek te presenteren.

Hierbij werden volgende bemerkingen gemaakt;

 • Het belang van de timing van deze virtuele beurs
  Vermits IBC zelf nog geen melding heeft gemaakt van het timeframe waarop hun virtuele beurs plaats zal vinden is dit verder te bepalen zodra deze informatie bekend is.
 • Het bereiken van een relevant publiek
  Om een relevant publiek te bereiken zal MediaNet Vlaanderen in samenwerking met Flanders Investment & Trade de communicatie voor deze beurs uitwerken.
  Echter wordt er aan de deelnemende bedrijven gevraagd deze informatie eveneens bij hun eigen database te verspreiden, om op deze manier een zo breed mogelijk relevant publiek te kunnen bereiken.
 • Het juiste format voor de virtuele presentaties
  Hierbij werd onder meer melding gemaakt van het al dan niet gebruiken van vooraf opgenomen content.
  Daarnaast werd eveneens melding gemaakt van de relevantie van een ‘online training’, waarbij de deelnemende bedrijven op voorhand de mogelijkheid krijgen feedback te ontvangen over hun presentatiestijl en nuttige tips over hoe optimaal te presenteren tijdens deze virtuele sessies
 • Het gebruik van het juiste platform
  Verschillende platformen werden aangehaald als mogelijke tools om deze virtuele beurs door te laten gaan.
  In functie hiervan zullen pro’s en contra’s van deze platformen tegen elkaar afgewogen worden.

 

Verdere bedenkingen of opmerkingen kunnen steeds gericht worden aan jonathan@medianetvlaanderen.be of telefonisch aan +32 496 45 96 36