16/09/2016

Proceskosten intellectuele eigendom: de verliezer betaalt

Proceskosten IE zaken: Het Hof van Justitie oordeelde dat bij procedures over intellectuele eigendom (auteursrecht, merken, octrooien) minstens “een significant en passend deel van de redelijke kosten” van de winnende partij door de verliezende partij moet worden betaald. Dit betekent concreet dat de verliezende partij opdraait voor de advocatenkosten van de winnende partij in procedures rond intellectuele eigendom, indien deze redelijk zijn. De Belgische “rechtsplegingsvergoedingen” moeten dus een redelijke vergoeding van advocatenkosten garanderen (en dat doen ze op dit moment vaak niet, omdat ze slechts een fractie van de erelonen vergoeden).

Het volledige artikel vindt u hier terug.