06/02/2024

Seeds and Growth for Media: 4 key takeaways uit 2023!

4 KEY TAKEAWAYS 

 

💰 Businessmodellen in de media staan onder druk door de vele gratis mogelijkheden om zelf content te maken (oa. via YouTube, TikTok,…), concurrentie uit het buitenland, dalende advertentie-inkomsten en stijgende verwachtingen van de consument.
 

📣 De manier van het aanbieden van content is veranderd. Content moet breder en langer levend gehouden worden over een groter scala aan platformen. Dit vraagt meer flexibiliteit en expertise.  

 

💪 Het maken van content moet efficiënter. Virtual production en generatieve AI bieden mogelijkheden naar de toekomst toe maar deze laatste zorgt ook voor uitdagingen. Er heerst veel onzekerheid over de impact van AI in de mediasector.  
 

🤹 Het mediaprofiel van de toekomst is een hybride profiel die ook voldoende technisch onderlegd is. Er is verder ook nood aan ‘pure’ technische profielen en personen die vaardig en innovatief kunnen omgaan met bestaande tools. 

Bevraging mediasector – het jaar 2023

 

Businessmodellen in de media staan onder druk 

 

De inkomsten van media staan enorm onder druk door de vele gratis mogelijkheden om zelf content te maken (oa. via YouTube, TikTok,…) en de concurrentie uit het buitenland. Door de aanwezigheid van deze meerdere outlets is ook het kijk- en luistergedrag van de consument veranderd. Er wordt minder op een lineaire manier naar media gekeken, wat maakt dat ook de advertentie-inkomsten onder druk staan. Daarboven zijn ook de verwachtingen van de consument gestegen. Deze uitdagingen worden nog verder versterkt door de kleine Vlaamse afzetmarkt, de snelheid van de ontwikkeling van technologie en de vlucht van goede technische profielen naar het buitenland. 

De manier van het aanbieden van content is veranderd 

Omdat de verwachtingen van de consument zodanig zijn gegroeid, moet content in eerste instantie op een andere manier aangeboden worden. Vandaag de dag draait het veel meer om heel de ervaring errond. Content moet breder en langer levend gehouden worden. Hoe daarmee optimaal dient omgegaan te worden is nog een groot vraagstuk

Initiatieven die we vandaag de dag al zien om deze uitdaging aan te pakken zijn: het vertakken van tv-programma’s in evenementen, wat het businessmodel meer gediversifieerd maakt, multi platform aanbieden van content en het bundelen en personaliseren van content.

Het maken van content moet efficiënter (AI for content production) 

Een tweede aspect om het businessmodel te ontlasten is het anders aanvliegen van onze contentproductie. Twee technologische ontwikkelingen staan in 2023 hierbij erg in de kijker: de opkomst van virtual studio’s en van generatieve AI.

Virtual studio’s maken het mogelijk om met één set verschillende programma’s te maken. Met minder middelen kan er dus meer geproduceerd worden. Uitdagingen zijn hier de hoge investeringskosten en het gebrek aan technologische profielen om deze studio’s te bouwen.

Generatieve AI schept mogelijkheden om sneller, efficiënter en goedkoper content te produceren. In 2023 wordt generative AI reeds ingezet in de contentproductie binnen de media. Enkele voorbeelden hiervan zijn: AI voor content- curatie en personalisatie, AI voor automatische ondertiteling (text-to-speech), AI voor transcriptie (speech-to-text), AI voor het automatisch samenvatten van content en AI voor synthetische stemmen (Vlaamse voice). Uitdagingen rond het gebruik van generatieve AI in contentproductie en media zijn: het veranderen van internet-traffic waardoor IP steeds belangrijker gaat worden, de nood aan fact-checking en media-asset management systemen en het gebrek aan een overkoepelend Vlaams, Belgisch of Europees wetgevend kader.

Er zijn andere verwachtingen naar “het media-profiel van de toekomst” 

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de jobdescriptie van de mediamaker gaat veranderen. De mediamaker van de toekomst moet begrijpen hoe andere media werkt en hoe content kan versterkt worden door andere media. Hij moet openstaan voor samenwerking over verschillende platformen heen, nieuwe technologieën kennen, ermee werken en omarmen.  

In de toekomst zal er daarom meer vraag zijn naar hybride profielen die voeling hebben met media-content maar ook tech-savvy zijn. Verder is er ook een nood aan “pure” tech profielen en personen die vaardig en innovatief kunnen omgaan met bestaande tools. Een uitdaging hier is om erover te waken dat deze specifieke profielen niet weggekaapt worden door buitenlandse spelers omwille van onvoldoende kansen en/of verloning in onze kleine afzetmarkt. 

Het idee van een persoon die alles kan is daarentegen niet meer van het jaar 2023. We zijn in het heden vooral op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde personen die zich kunnen bewegen in andere sferen. Heel belangrijk hier is de grote nood aan kruisbestuiving. De werelden van media contentmakers en media technologie bedrijven moeten met elkaar kennismaken. Deze kruisbestuiving zal helpen om elkaar beter te begrijpen en zo in te spelen op elkaars sterktes.