25/09/2019

Deloitte en MediaNet Vlaanderen belichten de mogelijkheden van blockchain in de mediasector

Blockchain is momenteel wereldwijd een opkomende technologie die voor radicale wijzigingen kan zorgen in bestaande business modellen. Dit is zo voor vele sectoren, en niet in het minst voor de mediasector.
Deloitte en MediaNet Vlaanderen gaven op 24 september een overzicht van wat blockchain precies inhoudt en wat de technologie kan betekenen voor de mediasector.

 

Blockchain is inmiddels een buzzword geworden, waardoor het niet steeds duidelijk is wat de mogelijkheden zijn van deze technologie.
Op dit event werd een duidelijk beeld geschetst van wat deze technologie behelst en wat de mogelijkheden, risico’s en uitdagingen zijn bij de implementatie van deze technologie.
Hierbij werd gekeken naar specifieke cases, waaruit duidelijk werd hoe zaken als smart contracts het medialandschap kunnen beïnvloeden.
Ook de legale implicaties werden uitgelicht, met aandacht voor onder meer de manier om met intellectual property om te gaan.
Daarnaast werd een overzicht gegeven van de belangrijkste spelers binnen blockchain en de voornaamste industry trends.

Een aandachtig publiek, bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van de grootste Vlaamse mediabedrijven, kreeg nadien de kans om dieper in te gaan op mogelijke of reeds bestaande implementaties van blockchain technologie en hierrond bedenkingen en aanmerkingen te formuleren.

Ook Vincent Debusschere, Partner Telecommunicatie, Media & Entertainment bij Deloitte: ‘Blockchain kan bestaande business modellen wijzigen en gaat dus verder dan het technologische aspect wat een multidisciplinaire aanpak vereist. Ook in de mediasector merken we dat de toepassingen van blockchain snel maturiteit ontwikkelen. Twee derden van de aanwezigen gaven aan dat blockchain deel uitmaakt van hun strategie of dat ze aan de slag zullen gaan met concrete use cases. Nu is het uiteraard een noodzaak deze effectief te realiseren, al dan niet aanvankelijk op kleine schaal.’

Deloitte bouwde expertise op rond blockchain door internationale implementaties van deze technologie binnen de mediasector en daarbuiten.

 

Het volledige programma van het event is hier terug te vinden.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

 

MediaNet Vlaanderen: jonathan@medianetvlaanderen.be
Deloitte: vdebusschere@deloitte.com