28/06/2018

Reclamewijs.be

Nieuwe website rond reclamewijsheid voor kinderen en jongeren.

Donderdag 14 juni 2018 werd in aanwezigheid van Vicepremier Peeters de nieuwe website reclamewijs.be voorgesteld. De website bundelt info, tools, aanbevelingen… voor kinderen en jongeren, maar ook voor hun ouders, het onderwijs, de reclamesector en beleidsmakers.

Hedendaagse reclame is dusdanig verweven met gewone media-inhoud dat het voor consumenten, kinderen en jongeren in het bijzonder, erg moeilijk is om reclame te herkennen. Zo verwijzen influencers vaak naar merken en producten in hun vlogs en Instagramposts. Een doelgroep die het bijzonder moeilijk heeft met het herkennen van geïntegreerde vormen van reclame zijn kinderen. Daarom ging het AdLit project (AdLit staat voor ‘advertising literacy’ of reclamewijsheid) na hoe kinderen en jongeren kritisch kunnen leren omgaan met reclame, zodat ze opgroeien tot geïnformeerde consumenten die zelf bewuste keuzes maken. Vanuit de nood om kinderen en jongeren kritisch stil te laten staan bij (subtiele) reclame werd de website reclamewijs.be ontwikkeld.

AdLit, dat is (reclame)wijs…

De website is het resultaat van vier jaar onderzoek rond reclamewijsheid: de vaardigheden en kennis die nodig zijn om reclame op een bewuste manier te verwerken. Dit betekent reclame herkennen, maar ook de commerciële bedoelingen erachter begrijpen en bewust nadenken over reclame (Welke strategie gebruiken de reclamemakers? Welke emoties wekt deze reclame bij mij op? Vind ik deze reclame eerlijk?).

Het AdLit-project wordt gecoördineerd vanuit het Centrum voor Persuasieve Communicatie van de Universiteit Gent. Andere partners van dit project zijn: vakgroep Marketing (UA), onderzoeksgroep MIOS (UAntwerpen), CiTiP (KU Leuven), vakgroep Onderwijskunde (UGent) en CEMESCO (VUB).

 

… niet enkel voor kinderen en jongeren

AdLit ontwikkelde ook tools die ouders, leerkrachten,het middenveld en de reclamesector kunnen bijstaan op het vlak van reclamewijsheid voor kinderen en jongeren. Deze tools werden ontwikkeldin samenspraak met relevante stakeholders uit die doelgroepen.

Alle informatie staat gebundeld per doelgroep. Op de website is informatie terug te vinden voor jongeren, ouders, leerkrachten, organisaties, en de reclamesector.

–      Jongeren: Jongeren vinden er onder meer reclamewijze games en een animatiefilm over reclame op sociale media. De games leren jongerennieuwe vormen van reclame te herkennen, overtuigingsstrategieën te begrijpenen kritischnate denken over reclame.

–      Ouders: Ouders vinden op de website informatie om samen met hun kind te werken rond reclamewijsheid, evenals een toolbox met meer info over juridische aspecten rond kinderen en reclame.

–      Organisaties: Ook vanuit allerlei organisaties (bijv. Steunpunt Mens en Samenleving, Gezinsbond of Vlaams Instituut Gezond Leven) bestaat er de vraag naar informatie omtrent de reclamewijsheid. Op de website vinden ze rapporten en tools om kinderen en jongeren kritisch te leren omgaan met reclamewijsheid.

–      Leerkrachten: AdLit brengt twee lessenpakketten uit, 1 voor basisonderwijs, en 1 voor het secundair onderwijs. Beide pakketten zijn gebaseerd op grondig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven samen met AdLit een pakket uitgebracht specifiek rond reclame en voeding.

–      Reclamesector: Voor de reclamesector bundelden we informatie over juridische aspecten, en rapporten.

  • Reclamelabels: kinderen hebben het bijzonder moeilijk om geïntegreerde vormen van reclame te herkennen. Om hen hierbij te helpen wordt in de praktijk gebruik gemaakt van zogenaamde reclamelabels, die de commerciële inhoud aanduiden. Uit het AdLit-onderzoek blijkt dat deze reclamelabels kinderen onvoldoende helpen om reclame te herkennen. Op basis van de onderzoeksresultaten formuleerden de wetenschappers concrete aanbevelingen voor de sector: een waarschuwing vooraf is duidelijker voor kinderen dan op het moment dat de commerciële inhoud verschijnt, vermijd Engelse termen, vermijd afkortingen, vestig meer aandacht op het reclamelabel (bijvoorbeeld door felle kleuren te gebruiken), enz.
  • Chatbot: AdLit betrok ook de reclamesector bij het project. De sector vroeg naar een laagdrempelige en praktische tool die adverteerders helpen om de relevante regels en de best geplaatste instantie inzake reclame en minderjarigen te vinden. AdLit werkt aaneen chatbot, die in real time antwoord geeft op een reeks juridische vragen en/of doorverwijst naar de gepaste instantie voor meer informatie.

Info

Op reclamewijs.be vind je alle tools die al gelanceerd zijn.

 

 

Over AdLit

 

Het doel van het AdLit project (wat staat voor ‘advertising literacy’ of reclamewijsheid) is nagaan hoe we kinderen en jongeren kunnen leren omgaan met reclame, zodat ze opgroeien tot geïnformeerde consumenten die zelf bewuste keuzes maken.

 

Het AdLit project wordt gecoördineerd vanuit de Universiteit Gent, onderzoeksgroep CEPEC (vakgroep Communicatiewetenschappen).

 

Andere partners van dit project zijn: vakgroep Marketing (UA), onderzoeksgroep MIOS (UA), ICRI (KU Leuven), vakgroep Onderwijskunde (UGent) en CEMESCO (VUB).